Prázdninový provoz

Úřední hodiny pro všechny budovy: pondělí a středa 10.00 - 12.00 na budově Palackého tř. 14

Školní družina: 17. 8. - 21. 8. budova Skálovo nám. 5

Mateřské školy: 3. 8. - 14. 8. MŠ Mánesova i MŠ Čechovice

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Výlet do Německa

 Jako každý rok vyjeli žáci 2. stupně do některé z německy mluvících oblastí. Tento rok jsme se rozhodli navštívit Německo. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách, jeli jsme přes Brno, Prahu a Ústí nad Labem a v 9 hodin jsme přejeli hranice do Německa. Už cestou jsme pozorovali malebnou přírodu kolem řeky Labe. První zastávkou byla pevnost Königstein. Při pohledu na pevnost už někteří z nás počítali, jak dlouho nám bude trvat se na vrcholek hory vyšplhat. Jaká byla naše radost, že jsme mohli využít služby jednoho ze dvou výtahů. Hned na první zastávce u hradeb pevnosti se pod námi otevřel naprosto jedinečný pohled na celé Saské Švýcarsko a klikatící se řeku Labe. Každý žák dostal audioprůvodce a svým tempem si prošel celou pevnost. Viděli jsme například nejstarší dochovaná německá kasárna z let 1589-1590,  hladomornu nebo nejhlubší studnu v Sasku hlubokou 152,5 m.  Zajímavostí byl také  nejvyšší bod kraje – plošina dubu, kde prý není bouřky, aby sem neuhodil blesk. Poté jsme pokračovali na jednu z dominant Saského Švýcarska – Bastei. Je to vyhlídkový skalní most. Skály v této oblasti vznikly díky vodní erozi během miliónů let a my jsme si užívali výhledy na labské údolí, kamenný most Basteibrücke, zbytky starého hradu a celé skalní město. Potom nás čekala ještě krátká prohlídka lázeňského města Bad Schandau, povinná zastávka u „Mekáče“ a v nočních hodinách návrat zpět do Prostějova.  Už teď se všichni těšíme na příští výpravu!

FOTKY 

Ukončení soutěže ve sběru baterií

Soutěž ve sběru baterií probíhala v průběhu března až května.

Nejlepšími sběrači školy se stali žáci:

Tomáš Čepl 4. A - 4326 baterií

Ema Pošvářová 3. A - 1346 baterií

Adéla Hořavová 1. A - 1049 baterií

Fotky

 


 

Úspěchy 1. stupně

Žáci 3. - 5. tříd se v celostátním kole  soutěže Eurorébus umístili ve své  kategorii na 3. místě.

Dále jsme se zapojili do celorepublikové soutěže týkající se finanční gramotnosti - Rozpočti si to,

ve které družstvo 4. A ve složení - David Rožek, Tomáš Čepl, Martin Komárek a Tadeáš Přikryl

obsadilo 8. místo.

 


 

Školní přehlídka

 


 

Nové hřiště? Právě teď, už žádné příště!

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého ul. 14 se raduje – její žáci se dočkali nového sportovního hřiště za budovou školy v Palackého ulici. Už značnou řádku let tento prostor v centru města volal po rekonstrukci a celkové modernizaci, proto pondělní ráno 22. 6. 2015, kdy se zde sešli ke slavnostnímu otevření a předání do provozu představitelé města Prostějova i školy samotné, bylo pro zainteresované malým svátkem. Již nevyhovující původní hřiště s asfaltovým povrchem a škvárovou běžeckou dráhou bylo nahrazeno moderním sportovištěm, kde na umělém povrchu lze využívat hřiště pro volejbal, basketbal, badminton či nohejbal, nechybí 60 m bežecká dráha a doskočiště pro skok daleký. Novinkou pak je sestava venkovních cvičebních fitness strojů, které jistě zpestří nejen aktivity žáků naší školy, ale výborně poslouží i dalším návštěvníkům, kteří budou mít zájem a chuť toto veřejně přístupné hřiště využívat.


     Naše škola otevření tohoto hřiště velmi důstojně oslavila uspořádáním již tradiční školní olympiády. Každoročně je tato akce nejen zápolením sportovním, ale soutěží se i v nápaditosti a originalitě kostýmů, ve kterých se jednotlivé třídní kolektivy se svými učiteli představí. Tématem letošního ročníku olympijských klání byla zvířata, takže jste zcela běžně mohli v areálu školy spatřit létající netopýry, běžící pandu, poskakujícího chameleona, skřehotajícího papouška, či dokonce potkat vlka s Červenou karkulkou nebo Boba a Bobka v patách s kouzelníkem Pokustónem. Sympatické je, že přestože se škola změnila v poněkud větší zvěřinec, než jakým bývá obvykle, nebylo zapotřebí žádného přísného krotitele, protože se všichni velmi dobře bavili, a to i navzdory nepříznivému počasí.
     Co říci závěrem? Samozřejmě děkujeme. A to nejen za to, že se nám rozšířily možnosti bezpečného sportovního vyžití přímo v areálu školu, zároveň se tím velmi zútulnilo i její okolí, což možná přiláká nejen návštěvníky nového hřiště, ale i budoucí nové žáky.

 Jana Prokopová 

Prostějovský vodníček

Plavecká soutěž pro žáky druhých tříd proběhla dne 15. 6. 2015.

Naši školu reprezentovalo devět žáků, kteří nám udělali obrovskou radost.

David Drábek (2. A) a Barbora Opavská (2. B) si odnesli diplom za druhé místo a

Valerie Vybíralová (2. A) se umístila na 3. místě.

Konkurence byla velká, takže diplomy jsou opravdu zasloužené.

Gratulujeme!

FOTKY

 


 

Výročí založení MŠ v Čechovicích

V měsíci červnu oslavila Mateřská škola v Čechovicích, která je součástí ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14, 30 let od jejího založení.

K tomuto výročí děti a kolektiv připravili pásmo pohádek, písní a básní pro pozvané hosty. Vyzdobili jsme školu a vyrobili drobné dárky.

Za tuto snahu byla pro děti a rodiče otevřena Pohádková zahrada. Děti překvapila Karkulka s myslivcem, víly, vodníci, klaun, čertíci, čarodějnice, Ferda Mravenec, Beruška, Křemílek a Vochomůrka, Zdravuška a další. Všechny tyto pohádkové postavy si připravily velkou nabídku zábavných her. Za skvělé výkony byly děti zapsány do Pohádkové knihy, získaly medaili a balíček s překvapením. Po celou dobu vládla výborná nálada. Bavily se nejen děti, ale i rodiče.

Celý program byl vytvořen s velkou pomocí a podporou rodičů a za to bychom chtěli všichni moc poděkovat. Velké poděkování patří také statutárnímu městu Prostějov, který tuto akci podpořil.

Za kolektiv MŠ

vedoucí učitelka Dana Skopalová 

Cykloturisté z Čechovic

Poslední akce turistického kroužku dětí z Čechovic byla na trase mezi Čechovicemi a Smržicemi. Tuto vzdálenost se nám podařilo zvládnout jízdou na kole. Malí cyklisté jízdu zvládli na jedničku. Ve Smržicích jsme po zaparkování kol prošli naučnou přírodovědnou stezku na Stráž. Cestou jsme se orientovali v krajině a z naučných cedulí jsme se dozvěděli zajímavosti z přírody. Na závěr jsme se občerstvili a vydali jsme se cyklostezkou k naší škole. Cyklovýlet se dětem líbil a zdařil se i díky doprovodu p.uč. Albrechtové a p. uč. Maulerové.

FOTKY

 


 

Osmé třídy v Praze

Jako každý rok koncem května se vypravili žáci letošních osmých ročníků na třídenní exkurzi do naší stověžaté matičky Prahy. Je pravda, že slovo exkurze v mnohých lidechmůže vyvolat představu nezáživně stráveného času, na němž je pozitivní pouze to, že člověk školou povinný nesedí ve školní lavici. Naše pražská výprava měla však do této nevábné představy opravdu daleko.

Všechno začalo už cestou vlakem, kde nám paní učitelky v praxi předvedly vysoce diplomatické a asertivní jednání se spolucestujícími, pro něž ani předložená místenka nebyla dostatečným důvodem k tomu, aby nám dobrovolně uvolnili místa, na která jsme měli nárok.
 Po příjezdu jsme byli ubytováni na koleji VŠ ekonomické na Jarově, kde jsme původně očekávali staré pokoje, které spíš připomínají věznici, ale při odemknutí dveří se nám na líci objevil úsměv. Radost z pohodlných matrací na postelích a použitelných záchodů byla veliká. Po vybalení zavazadel a krátkém odpočinku z dlouhé cesty jsme se vydali do Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát České republiky. Toto malebné místo si nechal postavit Albrecht z Valdštejna, a proto není divu, že nás takřka v každé z místností čekal obraz s jeho podobiznou. Dále jsme navštívili Národní divadlo, což bylo naprosto kouzelné místo plné múz a nadšení. Budova Josefa Zítka nás všechny ohromila svojí výzdobou, výškou a sálem, ve kterém jsme se seznámili s onou pověstnou ručně malovanou oponou, které divadelníci familiárně říkají Hynaiska(podle jejího tvůrce J. Hynaise). Velmi zajímavý pohled byl také na spoustu základních kamenů, které byly dovezeny z různých koutů světa, např. i z Chicaga.

Další den nás čekala prohlídka komplexu České televize na Kavčích horách. Spousta kamer, osvětlení a kostýmů. Co se ale každému líbilo ze všeho nejvíc? No samozřejmě atmosféra živého natáčení nového seriálu Sám v muzeu. Následovala procházka po Karlově mostě, kde nás naprosto uchvátil líbezný pohled na řeku Vltavu a Pražský hrad. Malou skvrnkou na celkové atmosféře příjemného odpoledne byl nefungující dalekohled, do něhož nejmenovaný spolužák v dobré víře strčil peníze, které v potu tváře vydělali jeho rodiče, žádné zážitkové zboží za ně však nedostal!
 Večer nás čekala úchvatná podívaná na muzikál Addam’s family v Hudebním divadle v Karlíně. Příběh byl úžasný, všichni seděli se zadrženým dechem na sedadlech a nechávali se unášet chytlavou úvodní melodií tohoto muzikálu. Mohli jsme tu vidět spousty známých tváří jako J. Dulavu (toho jsme odpoledne viděli v ČT při živém natáčení jako J. A. Komenského), Lucii Bílou nebo Ivu Pazderkovou, kterou můžete znát ze stand up comedy show Na stojáka jako „blondýnu“.


 Den byl dlouhý, a proto jsme šli na kutě hned po návratu na kolej. Další den nás čekalodjezd. Ráno jsme se sbalili, posnídali jsme a vydali se na hlavní nádraží. Zde jsme si uložili zavazadla do úschovny a vydali na Pražský hrad, kde jsme si prohlédli Vladislavský sál, Zlatou uličku a samozřejmě i chrám sv. Víta. Měli jsme štěstí, protože jsme se nachomýtli i k polednímu střídání hradní stráže, což se líbilo nejen nám, ale i dalším tisícům zahraničních návštěvníků Prahy, se kterými jsme se neustále přetahovali o výhodná místa, ze kterých jsme měli dobrý výhled.
 Po prohlídce Pražského hradu nás čekala už jen cesta domů. Ve vlaku jsme pospávali a vstřebávali dojmy, abychom je co nejlépe mohli přetlumočit svým rodičům. Pravda, dozvěděli jsme se spousty nových informací a dostali se do míst, kam bychom se s rodiči třeba normálně nedostali, a proto moc děkujeme paním učitelkám, které tuto akci pro nás zorganizovaly.

 Filip Holý 8.B

FOTKY 

Čechovická školička nanečisto

Pátek 12. června byl pro nastávající prvňáčky velký dnem. Děti byly pozváni do školy, hrát si na opravdové školáky. Zatím jen nanečisto. Vyzkoušely si sezení i práci v lavicích. Jako opravdoví školáci už i samostatně pracovali. Stříhání, lepení a skládání papíru  šlo dětem na výbornou. Za zdařilé grafomotorické cvičení si děti odnesly domů vlastnoručně vyrobeného pejska a kočičku. Děvčata ze 3. C ochotně pomáhala malým novým spolužákům, za což jim patří velké poděkování.

Fotky

 


 

Den naruby 2015

Den naruby aneb jak nás učili deváťáci

Ráno jsme přišli do třídy a tam na nás už čekali kluci a holky z devátých tříd.

Bylo to super, protože místo obyčejného učení jsme v hodinách hráli různé hry.

V matematice početního krále, v češtině hru pytlíček s písmenky a v angličtině štafetu s čísly.

Deváťáci měli připravený i program na interaktivní tabuli, což se nám taky dost líbilo.

Nejlepší byl ale stejně tělocvik s Kamilem, který umí hrozně nahlas pískat na prsty.

Den naruby byl nejlepší den tohoto školního roku!

Děkujeme 9. A a 9. B  i paní učitelce Kytlicové.

Napsaly děti ze 4. B.

Fotky

 


 
Aktuality

 Školní vzdělavací program

najdete zde.


  Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.