Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Bakaláři na mobilu nebo tabletu

V případě, že vlastníte mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android (ve verzi 4.0 nebo vyšší), můžete nově kontrolovat známky svých dětí pomocí aplikace "Bakaláři".

Aplikace je volně ke stažení na Google Play (k nahlédnutí zde).

Adresa serveru Bakalářů naší školy je  http://178.22.114.168/bakaweb/.

Jméno a heslo zůstavá stejné jako při přihlášení na počítači.         

 

 


 

Turistická vycházka

Na začátku října se děti z turistického kroužku v Čechovicích vydaly na svoji první vycházku do přírody. Navštívili jsme Kolářovy sady v Prostějově, kde jsme s pomocí skřítků z Ekocentra Iris zvládli projít naučnou stezku. Za krásného počasí jsme pozorovali podzimní přírodu, plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyzkoušeli jsme si práci s přírodninami a za vše jsme byli odměněni medailí.

FOTKY

 


 

Podzimní vycházka 2. C

Ve středu 15. 10. 2014 podnikli žáci 2. C z Čechovic s paní učitelkou Velešíkovou naučnou vycházku biokoridorem Hloučela. Cestou se žáci seznámili se zástupci jehličnatých a listnatých stromů a názorně si prohlédli listy stromů. Prohlédli jsme si také ptačí budky a zopakovali si stěhovavé a stálé ptáky. Také jsme si povídali o savcích, které můžeme v této lokalitě potkat.

Cílem bylo posezení U Abrahámka, kde se děti nasvačily a vyplnily ve dvojicích test. Akce se velmi zdařila i díky příjemnému počasí a děti si zároveň zopakovaly vše, co ví o podzimu. Doufám, že si podobnou akci zopakujeme i v zimním období.

FOTKY

 


 

Pohádkový podzim na MŠ Mánesova

 Dne 24. 9. 2014 se v odpoledních hodinách školní zahrada MŠ a park proměnily v pohádkové království. Děti si v každé třídě společně s p. učitelkami vyrobily skřítky "Kaštánka a Dubáčka", kterými společně přivítaly podzimní období. Krátká pohádka "Baba Jaga a Kašpárek" pozvala  všechny děti a rodiče do parku, kde plnili různé úkoly na sedmi stanovištích, které se nesly v duchu pohádek. Pohádkové postavičky nám ztvárnili rodiče (PRINCEZNA A DRAK, KOCOUR V BOTÁCH, VODNÍCI, .....).

 

 

Po soutěžích na školní zahradě na všechny čekalo občerstvení, které připravili rodiče. Děti na závěr celého odpoledne hledaly poklad v podobě sladké odměny. Všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě skvělého odpoledne mockrát děkujeme a těšíme se na další společné akce.

FOTKY

 


 

Akce v říjnu 2014 - Skálovo

6. 10.
 Sportovní akce pro 1. třídy
9. 10.
 Koncert skupiny Marbo - Městské divadl v 11.00
13. 10.  Sběr v 7.00 – 8.00 a 14.00 – 16.00
14. 10.
 Sběr v 7.00 – 8.00
22. 10.
 Koncert pro 1. – 3. ročník - Městské divadlo v 9.00
27. 10.
 Podzimní prázdniny
28. 10.
 Státní svátek
29. 10.
 Podzimní prázdniny

 


 

Biokoridor Hloučela

Koncem měsíce září oslavil přírodní park kolem říčky Hloučely

100. výročí svého založení.

Při této příležitosti připravilo Ekocentrum Iris pro děti velmi zajímavou akci.

Naše třída 4. B si užila zábavné i poučné dopoledne v přírodě.

Děti procházely stezkou po stanovištích, kde plnily různé typy úkolů -  vědomostní i sportovní.

Dozvěděly se spoustu nového.

Fotky

 


 

Prevence - Správná volba

Během měsíce září proběhla v aule Gymnázia Jiřího Wokera putovní

výstava pod názvem Správná volba pořádaná Policií ČR.

Akce byla připravena pro žáky 4. a 5. tříd a její téma bylo

nebezpečí alkoholu, drog a kouření.

Fotky

 


 

Motýlí výlety 2014

Letošní „Motýlí výlety“ hodnotíme všichni kladně – učitelé i žáci. Absolvovali jsme třídenní kurz v Sobotíně. Máme tři šesté třídy, každá jela samostatně, protože cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu (zejm. stravovací návyky, kouření, alkohol, agrese) a sebeúctě, sebehodnocení.

    Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd.

 Žáci se do celého programu bezvadně zapojili. Zpočátku se sice někteří ostýchali, spíše přihlíželi, ale pak se nechali vtáhnout do diskuse a spolupráce. Všichni se společně podíleli na určitém úkolu i na jeho zhodnocení. Při vycházkách též plnili řadu úkolů (z místopisu – živočichové, rostliny, obec, rod Kleinů, památky, čarodějnické procesy). Proběhly mnohé soutěže. Na závěr byli žáci vyhodnoceni a odměněni.  

 Žáci při všech aktivitách pracovali ve skupinách, prohlubovali týmovou spolupráci, spolupracovali i jako celý kolektiv. I za těch pár dní se kolektivy více poznaly.

FOTKY 

Tábor Deštné 2014

Už čtrnáctým rokem se v Deštném ke spokojenosti dětí i vedoucích koná

ve dvou turnusech letní tábor. Všichni také letos zažili spoustu legrace, sportování a koupání.

Konal se i výlet na zámek a do lanového centra. Kromě toho nechyběla ani stezka odvahy,

táborák, olympiáda a karneval. Prostě vše, co ke správnému  táboru patří.

Už se všichni těší na příští rok.

Fotky - 1. turnus        Fotky - 2. turnus

 


 

Výuka náboženství

V letošním roce bude učit náboženství v Čechovicích paní Magdalena Latýnová,

každý pátek od 12.15 do 13.00 první skupina, od 13.00 do 13.45 druhá skupina (5. ročník).

Výuka na Skálově nám. 5 bude v úterý od 13.00 do 13.45 -  paní Horáková.

V budově na Palackého 14 výuka náboženství nebude.

 


 

II. ročník školní olympiády

 Téma: Pestrobarevnost

V závěru školního roku (23. 6. 2014) proběhl již II. ročník štafetových her mezi třídami. Žáci předvedli nejen sportovní kolektivní výkony, ale i tvořivost  při prezentaci svého týmu a nápaditost  ve volbě kostýmů.  

Výsledky:    sportovní část
1)     6.B       31,5  bodů  -  zelený   tým
2)     7.B     31 bodů  -  černý  tým
3)    7.A     30,5 bodů  -  červený  tým
 
 
Výsledky:  zábavná prezentace
1)    7.B  -   černá   jako  mafie
2)    8.A  -   modrá  jako  šmoulové
3)    8.C  -   růžová   jako  pohádka

FOTKY

 


 
Aktuality

Výroční zprávu o činnosti

školy za rok 2013/14

si můžete stáhnout zde.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.