Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Autorské čtení

Stalo se již tradicí, že se v měsíci květnu setkáváme v baru 12 Opic u příležitosti

autorského čtení. Letos bylo vystoupení pod taktovkou druhého stupně.

Dětem se dostalo prostoru ukázat svoje lepší já a svými literárními,

recitačními a hudebními výkony potěšit srdíčka svých rodičů i učitelů.

Fotky

 


 

Soutěž o výhru 100 000 Kč

Vážení přátelé školy, pomozte nám vyhrát 100 000,- Kč na zlepšení školního prostředí pro naše děti.

Přijďte v úterý 19. 5. v 15 hod. na krátkou schůzku a podpořte naši školu. 

Pangea - matematická soutěž

Do celostátního kola matematické soutěže Pangea se propočítali

Tomáš Čepl 4. A, Jirka Lach 4. B, Ivo Doležel 5. B, Hanka Šustrová a Miriam Bukvová 5.C.

V závěrečném počítání 4.5.2015 v aule právnické fakulty Univerzity Karlovy měla nejvíce sil Miriam,

která svoji kategorii vyhrála.

Blahopřejeme všem, kteří reprezentovali naší školu.

Fotky 

Čarodějnice v Čechovicích

Ve středu 29. 4. se vydal od školy v Čechovicích průvod malých čarodějnic a čarodějů v doprovodu rodičů a paní učitelek do lesoparku Hloučela. U Mazánků děti plnily úkoly na 5 stanovištích. Vařily čarodějný lektvar, létaly na koštěti, poznávaly čarodějnické předměty, hledaly a skládaly obrázky čarodějnic a vymýšlely jim jména.

Za splněné úkoly byly děti odměněny sladkostmi. Na závěr jsme si všichni pochutnali na opečených buřtících a upálili vyrobenou čarodějnici. Počasí nám přálo a akce se všem moc líbila.

Poděkování patří všem maminkám, které vymyslely úkoly a byly na jednotlivých stanovištích.

Za sponzorský dar děkujeme paní Vrbové a panu Pokornému za dřevo a dohled nad ohništěm.

FOTKY

 


 

Akce v květnu 2015 Skálovka

4. 5.
 Praha - matematická soutěž Pangea
5. 5.
 McDonalds' Cup
6. 5.
 1. projektový den - koncert Děti dětem
7. 5.
 2. projektový den - práce ve třídách
11. 5.
 Sběr papíru 7.00 - 8.00, 14.00 - 16.00
12. 5.
 Sběr papíru 7.00 - 8.00
14. 5.
 Autorské čtení v 16.00 - U 12 opic
26. 5.
 Divadelní představení pro rodiče (dramat. kroužek)
26. 5.
 Dopravní hřiště 4. B
27. 5.
 Divadelní představení pro žáky (dramat. kroužek)
28. 5.
 Den Země

 


 

Soutěž Eurorébus

V pondělí 20. 4. 2015 se zástupci 3., 4.a 5.třídy ( Eliška Látalová, Martin Komárek a Ivo Doležel)

zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže Eurorébus - junior.Vybojovali 3. místo, kterým se kvalifikovali do celostátního kola v Praze.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

 


 

Exotická zvířata

V pátek 27. 3. navštívili ZŠ v Čechovicích hadi, želvy, pavouci a jiná zvířata z tropického pásma. Přišel nám je představit student přírodovědecké fakulty z Olomouce se svým kolegou. Žáci mohli vidět zástupce hmyzu, jako například pavouky, štíry, dále mohli vidět chameleony, vodní i suchozemské želvy, šneky. Nejvíce děti zaujali hadi, zvláště korálovky a hroznýši. Nejzajímavější, ale bylo to, že si na ně mohly děti sáhnout, a dokonce si je dát za krk, či do rukou. Akce se velmi vydařila a u dětí měla obrovský úspěch.

FOTKY

 


 

Domácí zvířata

Žáci z 2. C si užili páteční dopoledne s ekocentrem IRIS. Jelikož zde máme jaro, začínáme se radovat z prvních sněženek, bledulí, krokusů, ale též z prvních slunečních paprsků. Jaro je též poslem nového života, a proto nás navštívilo ekocentrum IRIS s povídáním o domácích zvířátkách. Děti si rozdělily volně žijící a domácí zvířátka na statek a do lesa. Zařadily každé zvířátko do svého domečku. Popisovaly jméno samce, samice a mláděte, a také si řekly a názorně ukázaly, čím se jednotlivá zvířátka živí. Bylo to velmi příjemné a zajímavé povídání, děti se dozvěděly spoustu nových informací a staré si připomenuly. Děkujeme, žáci 2. C s paní učitelkou Velešíkovou.

FOTKY

 


 

Soutěže MŠ Čechovice

Kytice ve váze 2015

 

Klára Němcová  - Polytechnické práce - 2. místo

Roman Zatloukal - Polytechnické práce - 3. místo

Barbora Patková - Kresba a malba - 3. místo


   

  

2. místo v soutěži O nejkrásnějšího velikonočního beránka v Národním domě

FOTKY 

Velikonoce v Irisu u ochránců přírody

Před Velikonocemi se třída 2. A zúčastnila programu připraveného Ekocentrem IRIS.

Děti prožily zajímavé dopoledne plné povídání o Velikonocích a jarní přírodě.

Dokonce si pochutnaly na tradičních velikonočních pokrmech.

Při cestě nazpět do školy stihly i ozdobit velikonoční stromeček na náměstí  T. G. Masaryka.

Fotky

 


 

Akce v dubnu 2015 - Skálovo

7. 4. Filmové představení - Tři bratři
10. 4.
Večírek KPŠ v Národním domě
16. 4. Představení SHŠ Renegáti
16. 4.
Pedagogická rada
21. 4.
Třídní schůzky v 17.00
30. 4.
Den se složkami IZS

  


 
Aktuality

 Školní vzdělavací program

najdete zde.


  Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.