Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Jarní čechovická turistika

V sobotu 21. 3. se děti a rodiče z Čechovic vydali za krásného počasí na jarní vycházku. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci přírodě. Proto směr vycházky byl k lesoparku Hloučela, kde Ekocentrum Iris pořádalo každoroční jarní úklid. Přidali jsme se k ostatním milovníkům přirody a pomohli jsme čistit břehy lesoparku od odpadků, petek aj... Děti i dospělí si po práci odpočinuli u ohýnku, občerstvili se a opekli si špekáčky. Pro děti byla ještě připravena celá řada soutěží a hraní v přírodě. Akce se nám líbila a máme dobrý pocit z pěkně prožitého dopoledne.

FOTKY

 


 

Březnové aktivity 3. C

Třetáci z Čechovic si v březnu obohatili výuku prvouky návštěvou prostějovské hvězdárny. Nejprve za polojasného počasí děti pozorovaly Slunce pomocí různých dalekohledů. Při videoprojekci si rozšířily učivo o neživé přírodě. Děti zjistily další zajímavosti o sluneční soustavě např. kolik planet obíhá okolo Slunce, zda jsou planety stejně velké a mají-li všechny planety měsíce a prstence.

Učivo o živé přírodě jsme hned v prvních hodinách prvouky rozšířili naučným pořadem Ekocentra Iris - JÁ TĚ SNÍM. Děti při skupinové práci získaly nové informace ze světa zvířat. Mohly si při praktických hrách vyzkoušet svůj postřeh, znalosti z přírody a hlavně byli nápomocni při sestavování potravního řetězce zvířat.

FOTKY

 


 

Žáci přijatí do MŠ Čechovice [2015/16]

Žáci přijatí do MŠ Čechovice pro školní rok 2015 /16 mají tato identifikační čísla:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 


 

Žáci přijatí do MŠ Mánesova [2015/16]

Žáci přijatí do MŠ Mánesova pro školní rok 2015 /16 mají tato identifikační čísla:

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 35, 37

 


 

Plazi

Dne 6. 3. si pro nás v přírodovědné učebně naší školy připravil Pavel Javůrek, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a shodou okolností i bývalý žák naší školy, besedu s ukázkami plazů, obojživelníků a bezobratlých.

Pan Javůrek nám prezentoval, jak žijí, čím se živí, kde se vyskytují, jak si máme připravit obydlí, kdybychom je chtěli chovat doma a jeho kamarád Pavel Grulich nám jednotlivé živočichy ukazoval. Dozvěděli jsme se, že černí štíři nejsou jedovatí a naopak ti žlutí jedovatí jsou.

Na konci besedy jsme si mohli hady a ještěrky dokonce pochovat. Poprvé v životě jsem měla na krku hada! Ano, málem mě sice uškrtil, ale stejně to bylo dobrodružné. Po rameni mi lezl chameleon a byl opravdu krásný, ale neměnil barvy. Pan Javůrek nám vysvětlil, že mění barvy podle toho, jak se cítí, jakou má náladu.

 Od hadů se nám vůbec nechtělo odejít. Byl to jeden z našich nejhezčích zážitků.

 Za třídy prvního stupně, které se přednášky zúčastnily,

napsaly Veronika Hebnarová a Ema Vítová 4. B

 Fotky 1. stupeň        Fotky 2. stupeň

 


 

Sběr použitých baterií

V rámci environmentální výchovy zahajujeme od března sběr použitých baterií.

Děti na Skálovce mohou nosit baterie v sáčku označeném jménem, třídou a počtem  baterií

do kontejneru, který je už nyní umístěn ve 2. patře u třídy 2. B.

Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepšího sběrače i nejlepší třídu.

Žáci budou soutěžit o pěkné odměny.

 

 


 

Koncert

V pátek 20. 2. se v tělocvičně na Skálově nám. konal zajímavý koncert.

Zapálený muzikant pan Hrabě seznámil děti s netradičním akustickým hudebním nástrojem,

který zvládne napodobit lidský hlas nebo jiné hudební nástroje.

Dále dětem předvedl hru na saxofon a klarinet.

Nejvíc se dětem líbilo, že si je mohly samy vyzkoušet.

Pan Hrabě svým výkladem a hraním všechny zaujal.

Byl plný energie a s nadšením předával lásku k hudbě i nám.

Fotky

 


 

Keramika v Čechovicích

Keramické kroužky v Čechovicích mají velkou oblibu u dětí. Paní učitelka Renata Velešíková v letošním roce vede tři kroužky, ve kterých děti vytvářejí zajímavé výrobky z hlíny. Keramiku navštěvují děti z 2., 3. a 4. třídy. Některé děti chodí již třetím rokem a stále se zdokonalují. Keramické tvoření rozvíjí nejen zručnost a jemnou motoriku, ale také fantazii a vytváří u dětí vkus pro tvar a barvu.

FOTKY

 


 

Kritéria přijetí dětí do MŠ

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4), (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky)
2) Bydliště dítěte (přednostně jsou umísťovány do mateřské školy děti s bydlištěm v Prostějově)
3) Sourozenci v mateřské škole (jsou upřednostněny děti, které dosáhnou k 31. 8. 3 let a mají sourozence na výše uvedené mateřské škole)
4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).  

V ojedinělých individuálních případech v případě rovnosti posuzovaných kritérií mohou být zohledněny případy hodné zvláštního zřetele (rodinné, zdravotní, sociální, …)

 


 

 

Recitační soutěž na Skálovce

Před jarními prázdninami proběhlo na prvním stupni na Skálově náměstí

školní kolo recitační soutěže. Porota měla velmi těžký úkol ze všech přihlášených

recitátorů vybrat ty nejlepší, protože všichni byli skvělí.

Děti byly rozděleny do tří kategorií:

1. třídy

1. Klárka Ryšavá

2. Martin Nesvadbík

3. Dominik Pullmann

Čestné uznání - Svatuška Krásna

1. kategorie - 2. a 3. třídy

1. Eliška Havlíková

2. Michalka Pospíšilová, Bára Opavská

3. Lucka Začalová, Karla Kittnerová

Čestné uznání - Michal Pluskal

2. kategorie - 4. a 5. třídy

1. Viktorka Macháčková

2. Soňa Ptáčková

3. Julie Střítezská

Čestná uznání - Dominik Václavek a David Rožek

Ocenění získali věcné odměny a všichni zúčastnění si mohli pochutnat na sladké maličkosti.

Fotky

 


 

Recitační soutěž v Čechovicích

V pondělí 16. 2. 2015 se v Čechovicích uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlásilo se mnoho dětí, které chtěly zarecitovat svoji básničku. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžili žáci z 1. a 2. třídy a ve druhé kategorii žáci 3. a 4. tříd.

S výběrem těch nejlepších recitátorů pomáhala paním učitelkám i dětská porota. Všichni soutěžící si odnesli malou sladkost za snahu a ti nejlepší získali diplomy a pěkné ceny.

 I. kategorie

1. místo Vendula Barnetová 2. C

2. místo Adéla Vítková, Nikola Labuťová 2. C

3. místo Adam Wawrzyczek, Lenka Halámková 1. C

II. kategorie

1. místo Magdaléna Marková, Kateřina Poláková 4. D

2. místo Veronika Vymazalová 3. C

3. místo Kristýna Konečná 4. D, Ema Navrátilová 3. C

FOTKY

 


 
Aktuality

Školní vzdělavací program

najdete zde.


  Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.