Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

II. ročník školní olympiády

 Téma: Pestrobarevnost

V závěru školního roku (23. 6. 2014) proběhl již II. ročník štafetových her mezi třídami. Žáci předvedli nejen sportovní kolektivní výkony, ale i tvořivost  při prezentaci svého týmu a nápaditost  ve volbě kostýmů.  

Výsledky:    sportovní část
1)     6.B       31,5  bodů  -  zelený   tým
2)     7.B     31 bodů  -  černý  tým
3)    7.A     30,5 bodů  -  červený  tým
 
 
Výsledky:  zábavná prezentace
1)    7.B  -   černá   jako  mafie
2)    8.A  -   modrá  jako  šmoulové
3)    8.C  -   růžová   jako  pohádka

FOTKY

 


 

Den naruby

Žáci devátých ročníků pod vedením paní učitelky Komárové si dne 18. 6. připravili den naruby pro děti prvního stupně. Naši deváťaci si vyzkoušeli práci učitele na vlastní kůži, a zvládli ji na jedničku s hvězdičkou, a jeden den vyučovali mladší žáky.

Deváťákům i paní učitelce Komárové moc děkujeme za skvělý den.

Fotky

 


 

Projektový den - 8. A v ZOO

Fotky z projektového dne 17. 6. 2014 - 8. A

 


 

Zlatý list

Výsledky okresního kola ekologické soutěže ZLATÝ LIST:

 

Kategorie: mladší žáci - celkem 13 družstev

1. místo získali žáci z 6. A : Štěpánka Bittnerová, Marína Bonková, Adéla Kořínková, Kristýna Pokorná, Anna Poláková, Patrik Suchánek

 

Kategorie : starší žáci - celkem 14 družstev

6. místo získali: Lucie Juřenová z  9.A, Lucie Divišová z 8.A, Tereza Malíková z 8.A, Kristýna Nováková z 8.C, Veronika Dufková ze 7.B a Katka Kopečná ze 7.B

 

GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


 

Dětský den v MŠ Mánesova

Dne 30. 5. 2014 děti z MŠ Mánesova oslavily svůj svátek - Den dětí.
Starší spolužáci z 8.A  pod vedením paní učitelky Markety Kytlicové si pro ně
připravili zábavné soutěže - kvízy, hry s hokejkami,
skákání v pytli, házení na cíl, prolézání a jiné.
Poté předvedly svoje umění velké i malé děti - recitovaly, tančily, žonglovaly, „jojovaly“ ,
chodily po rukou, zpívaly. Největší úspěch měly písně Mašinka a Cesta v podání všech.
V závěru dopoledne si každý vysloužil sladkou odměnu.

FOTKY

 


 

4. A a 5. A na škole v přírodě [video]

V termínu 2. - 6. 6. se děti ze 4. A a 5. A zúčastnily školy v přírodě.

Cestou do místa ubytování - hotelu Neptun v Malé Morávce jsme navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově nedaleko Rýmařova. Tam jsme se seznámili s podobou vládce zdejších hor - Praděda, abychom jej v případě osobního setkání během toulek jeho revírem mohli s patřičnou úctou pozdravit. Letošní počasí bylo poněkud mokré, což částečně omezilo volbu aktivit během našeho pobytu. I tak jsme dostatečně využili dobře vybaveného hřiště u hotelu a za občasného či trvalejšího deště vyráželi do blízkého i vzdálenějšího okolí na procházky. Uprostřed týdne jsme pokořili nejvyšší vrchol Praděd ležící v nadmořské výšce 1491,3 metrů, a to bez použití kyslíku. Zlatým hřebem pobytu se stal táborák v dešti v očekávání zážitků ze stezky odvahy, která však z důvodu špatného počasí odvahu jednotlivců neprověřila.

I když nám počasí zrovna nepřálo, budeme na školu v přírodě dlouho vzpomínat.


 FOTKY 4. A                       FOTKY 5. A

 


 

Výlet 1. A na Kosíř

Třída 1. A vyrazila dne 10.6. na výlet na Kosíř.

V Čechách pod Kosířem si děti prohlédly muzea hasičů a kočárů.

Proběhly se v krásném zámeckém parku a občerstvily se v bufetu U Hraběnky.

Po úspěšném zdolání vrcholu Kosíře si zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Výlet se vydařil i počasí nám přálo.

Fotky

 


 

Výlet 1. B

Vyrazili jsme ráno v 8 hodin autobusem do Domamyslic a pak pěšky do „skřítkovského lesa“. Tam na nás čekala dobrůtka v podobě opečeného buřtíku. Samozřejmě jsme oheň pečlivě uhasili a udusili. Děti pak prozkoumaly terén v okolí a teprve potom jsme se vydali dál. Skřítci Větvička a Šiška zanechali dětem vzkaz, kudy mají jít, aby našly malý poklad.

Cestou  děti plnily úkoly, které hledaly na cestě. Ten, kdo poklad našel jako první, měl právo jej sám rozdělit ostatním. Všichni se pak ve dvojicích účastnili závodu v běhu a ti nejrychlejší dostali ve škole diplom. A nakonec děti pro skřítky na oplátku společnými silami postavily ze šišek dlouhou cestu s domečkem a zahrádkou, aby trefili zpět do lesa. Domů jsme odcházeli  unavení, ale spokojení z pěkně prožitého dne.

Fotky

 


 

Výlet - hrad Veveří

Žáci tříd 2. A, 2. B a 3. A  se vydali na výlet, jehož cílem byl hrad Veveří.

Na žáky čekala nejen zajímavá prohlídka hradu.

V připravených stanech na nádvoří si žáci vyzkoušeli něco z řemeslného umu.

Vyráběli svíčky, tiskli obrázky, zkusili si práci kováře nebo šperkaře.

Poutavý program byl doplněn divadelním představením - Cirkus.

Fotky

 


 

Výtvarná soutěž

  Děti z MŠ Čechovice se zúčastnily výtvarné soutěže "Moje oblíbená rostlina", kterou vyhlásilo ÚS ČZS Prostějov.
    Z velkého množství prací bylo oceněno 7 dětí na naší mateřské školy.

    V kategorii kresba a malba:
    2. místo Nella Kupková
    3. místo Anežka Laurenčíková a Julie Hynková
    Čestné uznání - Martin Brančík, Nela Pokludová, Magdalena Urbanová

    V kategorii polytechnické práce:
    1. místo Nikola Bezdíčková

    Všem zúčastněným dětem děkujeme a oceněným gratulujeme.

FOTKY

 


 

Výlet Modrá 3. D a 4. C

Byl horký den 10. 6. a děti ze 3. D a 4. C se vydaly na výlet do Modré. Zde si prohlédly archeoskanzen a zopakovaly si své znalosti z období Velké Moravy. Vyzkoušely si, jak se lidem v tomto období žilo, jak se oblékali, čím se živili a došlo i na umění boje. V poledne už bylo opravdu velké horko a žáci se přesunuli do expozice Živé vody, kde si v podvodním tunelu prohlédli sladkovodní ryby žijící u nás. Na závěr se všichni vykoupali v přírodním biotopu a s dobrou náladou se jelo domů.

Fotky

 


 
Školní rok začne za
9 dnů
Aktuality

Úřední hodiny v době

hlavních prázdnin jsou

pondělí  a  středa

10.00 - 12.00

v budově Palackého tř. 14

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.