Změna přístupu do školní budovy Palackého tř. 14

Vzhledem ke stavebním pracím před budovou školy na Palackého tř. 14 mají žáci povolen vstup do budovy od 7.20 pouze hlavním vchodem. Vstup ze dvora je uzavřen. Bezpečnost žáků je zajištěna posílenými dozory.

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Výbuch sopky v 6. C

Žáci 6. C si vyzkoušeli, jak vypadá sopečná erupce. Při hodinách výtvarné výchovy si spolu s paní učitelkou Nesvadbíkovou vytvořili model sopky, který potom společnými silami uvedli v činnost při následující hodině zeměpisu.


Fotky

 


 

Andělé na ZŠ Palackého

Adventní čas s sebou každoročně přináší poněkud tajemnou atmosféru brzkého stmívání, která voní po čadících svíčkách a maminčině cukroví, jemňoučce zvoní jako rolnička na krku sousedovic kotěte a hladí starými známými melodiemi tradičních vánočních koled.

     Jenom málokdo tuto atmosféru nemá rád a téměř každý se rád aspoň trochu podílí na jejím vytváření. Naši žáci 2. stupně se v hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Jany Nesvadbíkové pustili do velkorysého projektu zaměřeného na vánoční výzdobu našeho hlavního stanu, tedy budovy v Palackého ulici. Při využití různých kvalit papíru (od tuhých obalových materiálů až po papírové krajky používané v cukrářství) vznikly jedinečné postavy andělů velikosti dospělého člověka. Zdobí schodiště naší školy, kde jednak vítají všechny příchozí a jednak jsou tím posledním, kdo se s vámi při odchodu z naší školy rozloučí.

     Titulek „Andělé na ZŠ Palackého“ není tedy hodnocením našich žáků, protože paleta našeho žactva je přece jenom poněkud pestřejší stejně jako na každé jiné základní škole, vezmeme-li však v úvahu fakt, že naši papíroví andělé stojí na chodbách školy bez jakékoli újmy po celou dobu adventu, jsme přesvědčeni, že svoji předvánoční poklidnou misi splnili dokonale.

Fotky

 


 

Úspěch nadaných zpěvaček

Zájem o zpěv v Čechovicích je velký. Ti, co rádi zpívají, navštěvují pěvecký sbor, který pracuje pod vedením p. uč. K. Albrechtové. Dvě zpěvačky naší školy dosáhly velkého úspěchu v regionálním kole soutěže v sólovém zpěvu lidových písní ,,O hanáckého kohóta".

Viktorie Martincová ze 2. C obsadila 3. místo v kategorii nejmladších zpěváků. Zuzana Přikrylová ze 4. C se umístila na 2. místě ve 2. kategorii. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole této soutěže, které se uskuteční na jaře příštího roku.

Fotky

 


 

Turisté z Čechovic

Ve čtvrtek 11.12. se děti z Čechovic v rámci turistického kroužku vydaly opět do okolí školy. Tentokrát jsme zamířili na vánoční prohlídku náměstí T. G. Masaryka. Cestou jsme se zastavili v Kolářových sadech. Na náměstí jsme si prohlédli vánoční výzdobu, koupili dárečky a ochutnali vánoční nápoje. Před odchodem jsme návštivili krásnou výstavu fotografií v kině Metro.

Fotky

 


 

Děti, pozor, červená!

Vyhodnocení výtvarné soutěže:

 Nella Kupková - čestné uznání

Barbora Francová - 3. místo

 


 

Dobrou noc, ježku

 Dne 28. 11.  jsme s 2. A navštívili program s názvem Dobrou noc, ježku, který pro školy připravili ochránci přírody na Husově nám. v PV. Kromě živého mláděte ježka, které jsme si dokonce mohli všichni pochovat, protože bylo zabalené v utěrce, jsme se naučili rozdělit zvířata ve volné přírodě na ta, která můžeme v zimě potkat v lese nebo na louce venku, a na ta, co spí zimním spánkem. Také jsme se dověděli něco o jejich potravě a zahráli jsme si zajímavé hry. Nejlepší bylo pozorovat živé ježčí mládě, jak si pochutnává na masové konzervě pro kočky, jak pomlaskává, funí, odfukuje a dupe. Na závěr jsme na výkres vytvořili hromádku listí, pod kterou se nakreslený ježek schoval. Pořad se nám opět moc líbil a budeme se zase těšit na další.

Fotky 

Čerti na Skálovce

V pátek se to ve všech třídách hemžilo čerty a anděly. Děti si písničkou či básničkou

musely zasloužit sladkou výslužku. Svatý Mikuláš hodné děti  pochválil a ty zlobivé

nechal čerty pomazat uhlím. V pytli si naštěstí nikoho čerti neodnesli.

Fotky

 


 

Další sportovní úspěch

 Dne 2. 12. 2014 se naši žáci zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu smíšených družstev.

Adéla Kořínková a Patrik Lamplota ze 7. A vybojovali krásné 2. místo!

Moc gratulujeme.

 


 

Turnaj RINGO

Dne 26. 11. 2014 přijaly naše žákyně pozvání na turnaj RINGO, který uspořádala ZŠ Majakovského u příležitosti oslav 130. výročí založení školy. Vzájemné zápasy 6 škol byly velmi vyrovnané a naše žákyně vybojovaly II. místo.

Reprezentační družstvo: Dominika Bartošková, Kateřina Kopečná, Terezie Ondroušková, Veronika Šmídová, Natálie Šterclová

 


 

Akce v prosinci 2014 Skálovka

2. 12.
 Vánoční fotografování
5. 12.
 Mikulášská nadílka
9. 12.
 Třídní schůzky
11. 12.
 Koncert - Život základ školy
17. - 18. 12.
 Projektové dny - Ovoce a zelenina ve škole
19. 12.
 Třídní vánoční besídky

 Během prosince proběhnou vánoční dílny jednotlivých tříd dle smluvených termínů.

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE!

 


 

Pasování prvňáčků

V úterý 4. 11. se naši prvňáčci, jejich rodiče a učitelky sešli v dětském oddělení Městské knihovny v Prostějově s knihovnicemi i panem ředitelem knihovny, aby strávili příjemnou půlhodinku při „pasování prvňáčků na čtenáře“. Zpěvem písničky „Do první“ vzbudili sovičku Rozárku – maskot knihovny a symbol moudrosti a vzdělávání. Poté byli slavnostně pasováni na čtenáře, obdrželi Slabikář, průkazku čtenáře a sladkou perníkovou medaili se sovičkou.

Do knihovny se budou vracet při pravidelných školních besedách a všichni věříme, že i v doprovodu rodičů nebo sami při půjčování zajímavých knížek.

 Fotky1       Fotky2

 


 
Aktuality

Nový rozvrh hodin

platný od 1. 12. 2014

najdete zde.


 Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.