Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Den otevřených dveří v Čechovicích

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE

28. 1. 2015

 Rodiče budoucích prvňáčků si mohou prohlédnout školu

od 8 do 16 hodin.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ UČITELÉ A ŽÁCI.

 


 

Fotky z výuky VV

Předvánoční výuka výtvarné výchovy

Fotky

 


 

Akce v lednu 2015 - Skálovka

8. 1.
 Divadelní představení pro 1. a 2. ročník
21. 1.
 Hrajeme si na školu - program pro předškoláky v 16:30
22. 1.
 Pedagogická rada
29. 1.
 Vydávání vysvědčení
30. 1.
 Pololetní prázdniny

 


 

Hrajeme si na školáky

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče ve středu 21. ledna za námi do školy na Skálovo náměstí.

Přijďte se ještě před zápisem do prvních tříd seznámit s prostředím naší školy i s možnými budoucími spolužáky či učiteli.

Začínáme přesně  v 16: 30.

Moc se na vás těšíme.

 


 

Talentmánie

Nápad se zrodil u šesťáčků. „Paní učitelko, ta čeština nám moc nejde, ale jinak jsme hrozně šikovní!“ A tak vznikla Talentmánie - soutěž, ve které mohl každý ukázat, co umí, v čem je dobrý. Ohlas nás všechny mile překvapil, do soutěže se totiž přihlásilo 30 žáků z 5. až 7. tříd. Chce to opravdu velkou odvahu a kuráž nastoupit před stovku všetečných spolužáků a něco jim zazpívat, zatančit či zarecitovat! Soutěž proběhla výborně, všichni soutěžící předvedli krásné výkony, které nám příjemně zpestřily předvánoční čas.
Výsledky byly velice těsné, často rozhodoval pouze jediný bod! Blahopřejeme všem soutěžícím ke krásným výkonům!!!!
Pro velký zájem uvažujeme o další Talentmánii.

Výsledky

Kategorie jednotlivců:
1. místo : Štěpánka Bitnerová, 7.A (zpěv) – 45 bodů
2. místo: Jan Přikryl, 6.B (hra na klavír) – 41 bodů
3. místo: Barbora Chludová, 6.B (tanec) – 40 bodů

Kategorie skupin:
1. místo: Soňa Ptáčková, Diana Konečná – 5. A (zpěv) – 49 bodů
2. místo: Veronika Soldánová, Monika Štugelová – 7.A (tanec) – 48 bodů
3. místo: Sára Paňáková, Adéla Lužná – 5.B (tanec) – 46 bodů

Cena diváků:
1.    místo: Sára Paňáková, Adéla Lužná – 5.B (tanec) – 19 hlasů

FOTKY 

Projektové vyučování v Čechovicích

Předvánoční týden si děti z Čechovic zpestřily projektovým vyučováním Ovoce do škol. Během prvního projektového dne jsme navštívili ovocnářství v Dětkovicích. Po skupinách jsme měli možnost si prohlédnout technologii skladování jablek, techniku třídění a prostory ovocnářství. Při vycházce sadem jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí spojených s pěstováním jabloní.

Druhý den děti  tyto informace využily při skupinové práci v jednotlivých třídách. Počítaly  matematické úkoly, vyráběly pexeso, vyhledávaly a třídily informace o ovoci a zelenině podle zadání. Při praktické části se dětem líbilo vyrobit si vlastní ovocné a zeleninové saláty a pomocí lisu na ovoce si vyrobit a ochutnat  ovocnou šťávu. Nejlépe projektové vyučování zhodnotily samotné děti svým zájmem, pozorností a spolupráci při výuce.

Fotky

 


 

Předvánoční aktivity 3. C

Adventní čas třeťáci z Čechovic využili k různým aktivitám spojených s Vánocemi.

V prostějovském muzeu pod vedením paní Hanusové vyráběli barevné vánoční svíčky. V Ekocentru Iris si děti nejprve zavzpomínaly na tradice, pranostiky a vánoční zvyky nad adventním kalendářem. Při vlastní tvorbě si mohly vyzkoušet práci s ovčím rounem a plstěním si vyrobily beránka. Poslední školní den roku 2014 si děti uspořádaly třídní besídku, kde zaznělo mnoho koled a vánočních písní.

Tento den děti završily, stejně jako ostatní spolužáci školy, návštěvou kostelíka v Krasicích. Klidná atmosféra a poutavé vyprávění biblického příběhu o zrození Ježíška nás všechny krásně vánočně naladilo.

Fotky

 


 

Projektové dny - "Ovoce a zelenina"

V krásném předvánočním čase jsme si vyhradili dva dny na projektové vyučování,

jehož námětem se stalo ovoce a zelenina. Nechali jsme se  inspirovat projektem Ovoce do škol.

Napadlo nás, že by se děti určitě rády dozvěděly o těchto důležitých potravinách něco navíc - odkud pochází,

co prospěšného obsahují a další zajímavosti. V některých třídách proběhly ochutnávky méně známých druhů ovoce

či zeleniny, ovocných salátů nebo jednohubek zalitých v čokoládě.

Starší žáci vyhledávali na internetu a informace zpracovávali ve skupinkách. Děti si vyrobily hru kvarteto,

udělaly svícínek z jablíček, složily písničku, napsaly ovocnou kuchařku....

Třídy se se svými projekty na závěr vyučování pochlubily ostatním při společném setkání v tělocvičně naší školy.

Tyto dva dny byly přínosem nejen dětem, ale i nám učitelům.

Fotky

 


 

Výbuch sopky v 6. C

Žáci 6. C si vyzkoušeli, jak vypadá sopečná erupce. Při hodinách výtvarné výchovy si spolu s paní učitelkou Nesvadbíkovou vytvořili model sopky, který potom společnými silami uvedli v činnost při následující hodině zeměpisu.


Fotky

 


 

Andělé na ZŠ Palackého

Adventní čas s sebou každoročně přináší poněkud tajemnou atmosféru brzkého stmívání, která voní po čadících svíčkách a maminčině cukroví, jemňoučce zvoní jako rolnička na krku sousedovic kotěte a hladí starými známými melodiemi tradičních vánočních koled.

     Jenom málokdo tuto atmosféru nemá rád a téměř každý se rád aspoň trochu podílí na jejím vytváření. Naši žáci 2. stupně se v hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Jany Nesvadbíkové pustili do velkorysého projektu zaměřeného na vánoční výzdobu našeho hlavního stanu, tedy budovy v Palackého ulici. Při využití různých kvalit papíru (od tuhých obalových materiálů až po papírové krajky používané v cukrářství) vznikly jedinečné postavy andělů velikosti dospělého člověka. Zdobí schodiště naší školy, kde jednak vítají všechny příchozí a jednak jsou tím posledním, kdo se s vámi při odchodu z naší školy rozloučí.

     Titulek „Andělé na ZŠ Palackého“ není tedy hodnocením našich žáků, protože paleta našeho žactva je přece jenom poněkud pestřejší stejně jako na každé jiné základní škole, vezmeme-li však v úvahu fakt, že naši papíroví andělé stojí na chodbách školy bez jakékoli újmy po celou dobu adventu, jsme přesvědčeni, že svoji předvánoční poklidnou misi splnili dokonale.

Fotky

 


 

Úspěch nadaných zpěvaček

Zájem o zpěv v Čechovicích je velký. Ti, co rádi zpívají, navštěvují pěvecký sbor, který pracuje pod vedením p. uč. K. Albrechtové. Dvě zpěvačky naší školy dosáhly velkého úspěchu v regionálním kole soutěže v sólovém zpěvu lidových písní ,,O hanáckého kohóta".

Viktorie Martincová ze 2. C obsadila 3. místo v kategorii nejmladších zpěváků. Zuzana Přikrylová ze 4. C se umístila na 2. místě ve 2. kategorii. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole této soutěže, které se uskuteční na jaře příštího roku.

Fotky

 


 
Aktuality

Nový rozvrh hodin

platný od 1. 2. 2015

najdete zde.


  Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.