Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Kritéria přijetí dětí do MŠ

Ředitel základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4), (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky)
2) Bydliště dítěte (přednostně jsou umísťovány do mateřské školy děti s bydlištěm v Prostějově)
3) Sourozenci v mateřské škole (jsou upřednostněny děti, které dosáhnou k 31. 8. 3 let a mají sourozence na výše uvedené mateřské škole)
4) Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).  

V ojedinělých individuálních případech v případě rovnosti posuzovaných kritérií mohou být zohledněny případy hodné zvláštního zřetele (rodinné, zdravotní, sociální, …)

 


 

 

Recitační soutěž na Skálovce

Před jarními prázdninami proběhlo na prvním stupni na Skálově náměstí

školní kolo recitační soutěže. Porota měla velmi těžký úkol ze všech přihlášených

recitátorů vybrat ty nejlepší, protože všichni byli skvělí.

Děti byly rozděleny do tří kategorií:

1. třídy

1. Klárka Ryšavá

2. Martin Nesvadbík

3. Dominik Pullmann

Čestné uznání - Svatuška Krásna

1. kategorie - 2. a 3. třídy

1. Eliška Havlíková

2. Michalka Pospíšilová, Bára Opavská

3. Lucka Začalová, Karla Kittnerová

Čestné uznání - Michal Pluskal

2. kategorie - 4. a 5. třídy

1. Viktorka Macháčková

2. Soňa Ptáčková

3. Julie Střítezská

Čestná uznání - Dominik Václavek a David Rožek

Ocenění získali věcné odměny a všichni zúčastnění si mohli pochutnat na sladké maličkosti.

Fotky

 


 

Recitační soutěž v Čechovicích

V pondělí 16. 2. 2015 se v Čechovicích uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Přihlásilo se mnoho dětí, které chtěly zarecitovat svoji básničku. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžili žáci z 1. a 2. třídy a ve druhé kategorii žáci 3. a 4. tříd.

S výběrem těch nejlepších recitátorů pomáhala paním učitelkám i dětská porota. Všichni soutěžící si odnesli malou sladkost za snahu a ti nejlepší získali diplomy a pěkné ceny.

 I. kategorie

1. místo Vendula Barnetová 2. C

2. místo Adéla Vítková, Nikola Labuťová 2. C

3. místo Adam Wawrzyczek, Lenka Halámková 1. C

II. kategorie

1. místo Magdaléna Marková, Kateřina Poláková 4. D

2. místo Veronika Vymazalová 3. C

3. místo Kristýna Konečná 4. D, Ema Navrátilová 3. C

FOTKY

 


 

Dětský karneval v Čechovicích

V neděli 15.2. 2015 se v sokolovně v Čechovicích konal tradiční dětský karneval pořádaný základní školou a TJ Sokol Čechovice. O hudbu a zábavu se postarala skupina Melody vedená Martinem Dostálem. Přišlo mnoho dětí v rozmanitých maskách, proto výběr těch nejzajímavějších nebyl vůbec lehký.  Nakonec bylo oceněno deset nejlepších masek, za které byly děti odměněny korunkou a sladkostí.

Děti si zasoutěžily a zatančily. Malí i velcí se dobře bavili.

Spousta dětí vyhrála nějakou cenu z bohaté tomboly. Děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří ceny do tomboly zakoupili nebo finančně přispěli.

FOTKY

 


 

Žáci přijatí do 1. ročníku [2015]

  V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňujeme seznam

žáků přijatých do 1. ročníku

Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

na odloučených pracovištích na Skálově náměstí a v Čechovicích ke dni 16. 2. 2015:

 

Skálovo: S1, S2, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S41, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S50, S52, S53, S54, S55, S56, S59, S60, S62, S63, S64, S66, S68, S77, S78

 

Čechovice: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C47, C48, C49, C51, C52, C53, C55, C56, C57, C58, C59

 


 

Člověk mezi odpady

Už samotný název sliboval zajímavé zážitky.

V měsíci únoru jsme se třídou 4. B navštívili přednášku v Ekocentru Iris. Že odpad je všude kolem nás, jsme věděli všichni, ale jak s ním správně nakládat, to zdaleka všichni ne. Dozvěděli jsme se spoustu novinek - jak správně odpad třídit, co se s ním stane po roztřídění, kam putují odpadky, pokud je netřídíme......

Interaktivní program nám dal šanci přivonět si k ropě či benzínu nebo porovnat rozdíl mezi železnou rudou a bauxitem.

Těšíme se na další návštěvu.

Fotky

 


 

Matematická olympiáda

Žákyně 5. ročníku

Anna Wawryczková

se stala úspěšnou řešitelkou

okresního kola

matematické olympiády.

Blahopřejeme!

 


 

Zápis do 1. tříd - 2015

Dne 6. 2. 2015 se koná od 12:00 do 18:00 hod. na ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

zápis žáků do 1. tříd

Zápis probíhá na odloučených pracovištích:

1.  Skálovo nám. 5
2.  budově základní školy v Čechovicích

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady:

1.  rodný list dítěte
2.  občanský průkaz

 


 

Den otevřených dveří v Čechovicích

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE

28. 1. 2015

 Rodiče budoucích prvňáčků si mohou prohlédnout školu

od 8 do 16 hodin.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ UČITELÉ A ŽÁCI.

 


 

Fotky z výuky VV

Předvánoční výuka výtvarné výchovy

Fotky

 


 

Akce v lednu 2015 - Skálovka

8. 1.
 Divadelní představení pro 1. a 2. ročník
21. 1.
 Hrajeme si na školu - program pro předškoláky v 16:30
22. 1.
 Pedagogická rada
29. 1.
 Vydávání vysvědčení
30. 1.
 Pololetní prázdniny

 


 
Aktuality

Zápis do MŠ se koná

ve středu 4. 3. 2015


Nový rozvrh hodin

platný od 1. 2. 2015

najdete zde.


  Zápis ze zasedání

školské rady.


Výroční zpráva o činnosti  

školy za rok 2013/14.

Novinky

V sekci "Školní časopis" si můžete stáhnout poslední čísla časopisu Postřeh.